skip to Main Content

PITANJE: Prema članu 17. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak navodi se sljedeće: „ (1) Utvrđeni manjak uvećan za obračunati porez na dodanu vrijednost smatra se prihodom po osnovu nesamostalnog rada i pripisuje se zaposleniku koji je ovlašten donijeti odluku o terećenju odgovornog lica, a to nije učinio”.

Ukoliko teretimo zaposlenika za nastali manjak, da li smo obavezni platiti pune koristi za zaposlene ili njih samo obračunavamo ukoliko ne teretimo zaposlenika, da li tada manjak uvećavamo za PDV i na tu osnovicu obračunavamo punu korist za odgovorno lice ustanove (generalnog direktora) ili pojedinačno za svaku osobu koja je odgovorna za nastali manjak (poslovne jedinice)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top