skip to Main Content

PITANJE: Naš servisni menadžer je angažovan na sličnim poslovima u našoj sestrinskoj firmi u Srbiji na ad hoc osnovi za što ide na put od sedam do 15 dana mjesečno. Za dodatne poslove je dobio i određenu naknadu (fiksni dodatak na platu koji je tretiran po članu 11. stav 1 Zakona o porezu na dobit). Trajanje angažmana je od januara do danas.  S obzirom na to da određeno vrijeme provodi i radi u Srbiji za sestrinsku firmu, da li se njegovi troškovi plate po ugovoru o radu koji ima potpisan sa nama (za rad od 40 sati sedmično) u poreznom bilansu mogu priznati kao „naši“ troškovi poslovanja s obzirom na to da navedeno vrijeme provodi i radi u Srbiji? Jasno je da zakon priznaje sve rashode koji su u skladu sa članom 11. stav 1., pa je pitanje dato u kontekstu člana 9. stav 1. pod i)  Zakona o porezu na dobit FBiH, odnosno da li se ti isti troškovi trebaju prefakturisati na sestrinsku firmu u srazmjernom odnosu broja radnih dana provedenih na službenom putu u Srbiji, tj. da li porezna kontrola zbog navedenog može osporiti poslovnu svrhu troška. Svi direktni troškovi službenog puta u Srbiju kao i dodatak se svakako prefakturišu.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top