skip to Main Content

PITANJE: Vlasnici firme u BiH su tri fizička lica. Vlasnička struktura prema rješenju suda je u odnosu 60:30:10 s tim da lice koje ima 10% udjela je i direktor društva i jedini zaposleni vlasnik. Društvo je izvršilo izmjenu statuta u kojem je navedeno da će se udjeli u dobiti isplaćivati u odnosu 50:25:25. Isplata udjela u dobiti prema Zakonu o porezu na dohodak je neoporeziva kada se isplaćuje fizičkim licima. Da li je više isplaćena dobit u iznosu od 15% oporeziva korist direktora ili nije? Napominjemo da se isplata udjela u dobiti vrši po osnovu statuta, a ne po rješenju suda.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top