skip to Main Content

PITANJE: Ako je o parničnim troškovima odlučeno presudom prvostepenog  a potvrđeno odlukom drugostepenog suda, da li je moguće  da advokat podigne tužbu protiv trećeg lica koje nije učestvalo u parnici zahtjevajući da mu isto nadoknadi troškove tog postupka. Advokat se pri podizanju tužbe pozivao na činjenicu da je to treće lice imalo pravni interes na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Navedeni advokat je zastupao primaoca izdržavanja kao tuženog i dobio je navedeni spor. Prvostepeni sud je odlučio da troškove parničnog postupka snosi tužitelj. Da li je u ovom slučaju riječ o već presuđenoj stvari (res iudicata) i da li je advokat imao pravo da svoja potraživanja zahtijeva od davaoca izdržavanja?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top