skip to Main Content

PITANJE: Ako zakon propisuje (presumira) da su ništavi svi akti koji su suprotni Zakonu o zabrani raspolaganja državnom imovinom, u konktekstu sudskih odluka, ko i u kojem postupku može utvrditi tu ništavost? Sudske odluke se ne mogu dovoditi u pitanje u posebnim parničnim postupcima (formalna i materijalna pravosnažnost), odnosno ako bi se i išlo u neke postupke postavlja se pitanje ko je tužitelj a ko tuženi?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top