skip to Main Content

PITANJE: Rješenjem je utvrđena ukupna visina naknade za izuzete nekretnine (eksproprijacija) i idealni dijelovi predlagatelja, ranijim korisnicima nekretnina, sa kojima učestvuju u raspodjeli tih sredstava.

Odlukom drugostupanjskog suda to rješenje je potvrđeno, te je i u postupku po reviziji Vrhovni sud FBiH potvrdio te odluke. Nakon toga jedan od predlagatelja, ranijih korisnika nekretnine, traži da se izvrši ispravka pravomoćnog rješenja kojim je utvrđeno pravo na isplatu naknade i ukupan iznos naknade i to u dijelu kojim je utvrđen idealni dio (npr. 1/96, 23/2016,… i tako redom) sa kojim svaki od predlagatelja učestvuje u ukupno određenom iznosu naknade za tu nekretninu, nalazeći da nije sud dobro utvrdio idealne dijelove. Može li sud nakon pravomoćnosti odluke o utvrđivanju prava na naknadu za izuzete nekretnine i utvrđivanja iznosa ukupne naknade za izuzete nekretnine vršiti izmjenu utvrđenih idealnih dijelova predlagatelja u dosuđenom iznosu naknade za izuzete nekretnine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top