skip to Main Content

PITANJE: JP vodovod d.d. čiji je osnivač općina isporučuje vodu za domaćinstva i poslovne subjekte na području općine. Fizičko lice koristi vodu dugi niz godina, na osnovu zahtjeva za priključak na vodovodnu mrežu i izdanog odobrenja za priključak i korištenje. JP je prije tri godine fizičkom licu, kao i svim drugim korisnicima ponudilo ugovor o isporuci i snabdijevanju vodom za piće na potpis. Fizičko lice je odbilo potpisati ugovor o isporuci i snabdijevanju vodom za piće. Od tada fizičko lice ne plaća vodu, osporavajući aktivnu legitimaciju JP kao i svoju pasivnu legitimaciju. JP je podnijelo prijedlog za izvršenje, a postupak je nakon podnošenja prigovora nastavljen po odredbama parničnog postupka. Kakve su mogućnosti JP u smislu dokazivanja aktivne legitimacije i dokazivanja pasivne legitimacije fizičkog lica u ovom sporu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top