skip to Main Content

PITANJE: U toku je provođenje postupka javne nabavke …, otvoreni postupak. Jedan od potencijalnih ponuđača izjavio je žalbu na tendersku dokumentaciju. Ured za razmatranje žalbi donio je Rješenje broj …, kojim je poništio tendersku dokumentaciju (nije poništen postupak). Na koji osnov se pozvati za nastavak postupka, a također i na koji način nastaviti postupak, uzimajući u obzir rješenje Ureda za razmatranje žalbi?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top