skip to Main Content

PITANJE: Raspisan je javni oglas za izbor i imenovanje članova skupštine komunalnog preduzeća po proceduri koju predviđa Zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima. Prilikom provjere prijava i dokumentacije komisija je konstatovala da su samo tri prijave blagovremene i potpune. Postavlja se pitanje da li je moguće ići u dalju proceduru provođenja intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju uslove i njihovo konačno imenovanje, s obzirom na to da je u pitanju imenovanje samo tri člana, a skupština broji pet članova?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top