skip to Main Content

PITANJE: Da li nadzorni obor javnog preduzeća (privremeni nadzorni odbor) ima nadležnost da bez saglasnosti općinskog vijeća mijenja cijenu mjernog mjesta? Odlukom o načinu formiranja cijena komunalnih usluga koju je usvojilo općinsko vijeće propisano da je davalac komunalnih usluga, nakon dobijanja saglasnosti općinskog vijeća, dužan obavijestiti korisnike usluga o primjeni usklađenih cijena komunalnih usluga. Odlukom o organizovanju javnog komunalnog preduzeća koju je, također, usvojilo općinsko vijeće propisano je da je preduzeće dužno za promjenu cijena osnovnih djelatnosti tražiti saglasnost osnivača. Javno preduzeće se pravda činjenicom da se u ovom slučaju nije radilo o mijenjanju cijene osnovnih djelatnosti, te stoga nije tražilo saglasnost općinskog vijeća.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top