skip to Main Content

PITANJE: Članom 84. Zakona o računovodstvu i reviziji je propisano da najmanje jedan član odbora za reviziju mora biti iz redova ovlaštenih revizora. Da li to znači da taj jedan član odbora mora biti ovlašteni eksterni revizor ili to može biti i interni revizor za javni sektor. Primjetna je praksa javnih preduzeća prilikom objave javnih konkursa da kao poseban uvjet ističu da jedan član odbora mora biti eksterni revizor, a kod drugih da jedan član mora biti eksterni ili interni revizor za javni sektor?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top