skip to Main Content

PITANJE: U JP/dd je istekao privremeni mandat većinskom dijelu članova nadzornog odbora, predstavnika državnog kapitala imenovanih na period od 90 dana, dok su preostali članovi nadzornog odbora, ispred privatnog kapitala, imenovani na četverogodišnji mandat (dakle, još uvijek su u mandatu ). Formalno-pravno članovi nadzornog odbora, ispred državnog kapitala, još uvijek nisu razriješeni i njihovo razrješenje, prema prijedlozima odluka u materijalima za skupštinu dioničara, je sa danom donošenja odluka na skupštini dioničara. Postoji li mogućnost eventualnog djelovanja i rada ovakvog nadzornog odbora, u prelaznom periodu do formalno-pravnog razrješenja i ponovnog privremenog imenovanja članova nadzornog odbora, ispred državnog kapitala, na zakazanoj skupštini dioničara?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top