skip to Main Content

PITANJE: Kod postupka eksproprijacije kada se kroz dostavljene akte utvrdi da je u ZK izvatku upisana općenarodna imovina a u posjedovnom listu fizičke osobe (što se i na terenu ustanovi) da te fizičke osobe koriste nekretninu. Kome priznati naknadu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top