skip to Main Content

PITANJE: Nadležni organ općine po prijedlogu korisnika izvlaštenja nakon provedenog postupka u smislu članka 28. Zakona o izvlaštenju FBiH usvojio je prijedlog i donio rješenje o izvlaštenju predmetnih nekretnina. Vlasnik nekretnine nezadovoljan takvom odlukom uložio je žalbu drugostupanjskom organu, a korisnik izvlaštenja od Vlade Federacije ishodio prijevremeni ulazak u posjed predmetnih nekretnina. Kako i na koji način korisnika izvlaštenja uvesti u posjed „izvlaštenih“ nekretnina, ako do izvlaštene nekretnine ne postoji pristupni put, niti javni put, a projektnom dokumentacijom, a niti odlukom o utvrđenju javnog interesa nije predviđen pristupni put do izvlaštene nekretnine. Do izvlaštene nekretnine jedino je moguće doći preko dvorišta i nekretnine vlasnika izvlaštene nekretnine. Vlasnik nekretnine ne dozvoljava prolaz preko svog zemljišta, jer se protivi i prijedlogu za izvlaštenje nekretnine. Kuda i kako do izvlaštene nekretnine mogu prolaziti strojevi koji će služiti za izvođenje radova i tko će iste osiguravati svakodnevno, bez obzira na novčane kazne. Istina je da je postupak prinudnog izvršenja rješenja o izvlaštenju propisan odredbom glave XVIII Zakona o upravnom postupku (čl. 267., 268. st. 1 i čl. 276. st. 1. i čl. 283 i 284).

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top