skip to Main Content

PITANJE: U katastru upisano pravno lice a u ZK ulošku javno dobro (put). U naravi se ne radi o putnom zemljištu. Može li se utvrditi kao prethodno pitanje pravo vlasništva na javnom dobru (put)? Koga uključiti u postupak kad je u pitanju javno dobro (put)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top