skip to Main Content

Zvizdic Hahn 001 10 05 16

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić susreo se juče u Strazburu sa evropskim komesarom za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannesom Hahnom sa kojim je razgovarao o ispunjenju preostalih uslova za dobijanje kandidatskog statusa do kraja 2017. godine.

Predsjedavajući Zvizdić je istaknuo snažnu opredjeljenost Bosne i Hercegovine za nastavak reformskih procesa s ciljem dobijanja kandidatskog statusa do kraja 2017. godine. Rekao je da će vlasti svih nivoa u BiH uložiti dodatne napore u nastavak reformskih procesa i ispunjavanje najvažnjih uslova kako bi Vijeće EU moglo razmotriti zahtjev BiH za članstvo sa pozitivnim ishodom.

Komesar Hahn je rekao da je potrebno u narednom periodu izraditi i usvojiti sektorske državne strategije u oblastima transporta i energije koje odražavaju cjelodržavne prioritete.

Tokom susreta razmjenjena su mišljenja o popisu stanovništa. Komesar Hahn je istaknuo da je potrebno što prije objaviti rezultate u skladu sa zakonom i preporukama EUROSTAT-a.

Predsjedavajući Zvizdić je informisao komesara Hahna o statusu ključnih uslova za nastavak evropskih integracija. Izrazio je uvjerenje da će svi politički akteri u BiH pokazati dozu odgovornosti prema historijskoj prilici koju imamo pred sobom kako bi se ispunili preostali uslovi EU, što bi u konačnici rezultiralo dostavljanjem Upitnika Bosni i Hercegovini.

Back To Top