skip to Main Content
Carinska Tarifa BiH Usklađena Sa Kombinovanom Nomenklaturom EU

Carinska tarifa BiH usklađena sa kombinovanom nomenklaturom EU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2020. godinu, koja je u potpunosti usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2020. godinu. Na ovaj način stvaraju se uslovi…

Grant Vrijedan 19 Miliona Eura Za Koridor Vc

Grant vrijedan 19 miliona eura za koridor Vc

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog sporazuma o investicijskom grantu vrijednom 19 miliona eura između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Koridor Vc – izgradnja dionice autoputa Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio…

Utvrđen Nacrt Zakona O Budžetu Institucija BiH Za 2019. Godinu

Utvrđen Nacrt zakona o budžetu institucija BiH za 2019. godinu

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje. Ukupni prihodi, primici i…

U BiH Zadržan Trend Rasta BDP-a

U BiH zadržan trend rasta BDP-a

  Bosna i Hercegovina je u 2017. godini zadržala trend rasta bruto domaćeg proizvoda od 3% u posljednje tri godine, konstatirano je u Izvještaju o razvoju za prošlu godinu, koji je Vijeće ministara primilo k znanju. Ocijenjeno je  da i…

Otkloniti Poteškoće U Provedbi Projekata KfW-a

Otkloniti poteškoće u provedbi projekata KfW-a

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda primio je danas izaslanstvo Njemačke razvojne banke (KfW) koje je predvodio  novoimenovani direktor za enregetski sektor za jugoistočnu Europu Pablo Obrador. Osim nastupnog posjeta, sastanak je iskorišten za…

Izvoz Iz BiH Povećan Za 12 Posto

Izvoz iz BiH povećan za 12 posto

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2018. godine. Prema Informaciji, u ovom periodu izvoz iz BiH iznosio je 5,83 milijardi KM, i …

Usvojena Okvirna Energetska Strategija BiH

Usvojena Okvirna energetska strategija BiH

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo Odluku o usvajanju Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, čime se stvaraju uvjeti za povlačenje IPA i WBIF sredstava za energetiku u BiH te…

Back To Top