skip to Main Content

Na 14. radnoj sjednici zastupnici su usvojili predloženu formu Zakona o turizmu Kantona Sarajevo uz osam amandmana, od kojih su tri Vladina i pet zastupnika Naše stranke.

Ministar privrede KS-a Muharem Šabić istakao je da uređenje oblasti turizma spada u zajedničku nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, te da s obzirom na to da federalni Zakon o turističkoj djelatnosti nije tretirao nadležnost kantona, ukazala se potreba da Kanton Sarajevo sa određenim specifičnostima zakonski uredi ovu djelatnost.

„Nepostojanje zakonskog okvira za funkcioniranje turističkih zajednica nakon presude Ustavnog suda koja je utvrdila da dotadašnje uređenje ove materije nije saglasno Ustavu FBiH, a kako to do danas nije zakonski uokvireno, također ide u prilog zakonskom uređenju turističke djelatnosti u Sarajevu“, pojasnio je ministar Šabić.

Ministarstvo privrede, kao nosilac pripreme ovog zakona, ističe da će njegovo donošenje doprinijeti bržem razvoju turizma kroz podizanje kvalitete turističke ponude, da će osigurati bolji inspekcijski nadzor ove oblasti te ustanoviti svrsishodno trošenje sredstava u ovoj privrednoj grani. Zakon će suzbiti i smanjiti sivu ekonomiju u ovoj oblasti, dati bolju zaštitu korisnicima turističkih usluga, povećati budžetske i vanbudžetske prihode, zaštititi tržišno natjecanje i doprinijeti većoj  profesionalizaciji djelatnosti. Zakon također definiše obuhvat turističke usluge, njene subjekte, putničke agencije, njihove usluge i minimalne tehničke uvjete, jamčevine za aranžmane i potvrde o njihovom osiguranju.

Propisuje načine izdavanja licenci za obavljanje djelatnosti, ulogu i uvjete za obavljanje poslova turističkih vodiča, uređuje oblast seoskog turizma. Zakon reguliše okvire turističke djelatnosti na području Kantona, kao i osnivanje i rad turističkih zajednica te propisuje ciljeve osnivanja, djelatnosti  i zadatke, pravni status, javnost rada, organe upravljanja, finansiranje i prihode od boravišne takse i način plaćanja, način prijave i odjave turista, način korištenja i raspoređivanja boravišne takse, obaveze turističke zajednice da djeluje po zakonima u oblasti javnih nabavki. Zakon predviđa ostvarivanje nadzora nad radom, kao i kaznene odredbe u slučajevima njegovog kršenja.

Back To Top