skip to Main Content

Zaposljavanje

 

U Izvještaju o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2015. godini, kojeg je  usvojila Vlada FBiH, ističe se da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja je u posljednje dvije godine zabilježila rast broja zaposlenih, na što su svakako uticali i programi i mjere aktivne politike zapošljavanja koje je u prethodnom periodu provodila Vlada FBiH i Federalni zavod u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje.

U FBiH je, navedeno je, u 2015. godini prosječno bilo zaposleno 450.121 radnika, što je u odnosu na prosjek 2014. godine (443.587) više za 6.534 radnika, odnosno 1,47 posto. Istovremeno, prosječan broj nezaposlenih u 2015. godini bio je 390.204 i u odnosu na prosjek 2014. godine (391.428) manji je za 1.224, odnosno 0,31 posto.

Također je, prvi put nakon višegodišnjeg povećanja, zabilježeno smanjenje nezaposlenosti u drugoj polovini godine, kada je broj nezaposlenih obično imao tendenciju rasta. U strukturnim obilježjima nezaposlenosti u Federaciji BiH nema bitnijih promjena u odnosu na prethodne godine. To se i dalje ogleda u velikom broju stručnih osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih (269.267), od kojih 112.068 (41,62 posto) prvi put traže zaposlenje, te velikom broju nestručnih osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih (120.937).

Prosječna stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH u 2015. godini iznosila je 46,43 posto i ima tendenciju pada od 0,44 posto u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, stopa anketne nezaposlenosti u Federaciji BiH u 2015. godini iznosila je 29,1 posto i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 0,7 posto. Krajem januara 2016. godine u Federaciji BiH je bilo zaposleno 450.419 osoba, a krajem marta 452.958 osoba. Broj zaposlenih u martu je, u odnosu na prosjek iz 2015. godine, veći je za 0,9 posto.

Kako je danas istaknuto, u prva četiri mjeseca 2016. godine su sa evidencije nezaposlenih zbog zaposlenja brisane 31.804 osobe, dok se u istom periodu na evidenciju nezaposlenih zbog prestanka radnog odnosa prijavilo 21.457 osoba.

Istovremeno, krajem aprila 2016. godine u FBiH je bilo 377.926 nezaposlenih osoba, što je za čak 12.800 manje u odnosu na prosjek iz 2015. godine i predstavlja najveći pad u posljednjih osam godina.

Back To Top