skip to Main Content
Vlada FBiH: Za Izgradnju Autocesta I Brzih Cesta 153 Miliona KM

Vlada FBiH: Za izgradnju autocesta i brzih cesta 153 miliona KM

 • 12/12/2018

ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA 153.000.000 KM Federalna vlada usvojila je Program utroška uplaćenog dijela sredstava „Kapitalnitransferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzihcesta" u iznosu od 153.000.000 KM utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za2018. godinu. Ova…

26. Novembar Neradni Dan U FBiH

26. novembar neradni dan u FBiH

 • 15/11/2018

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o proglašenju 26. novembra neradnim danom u Federaciji BiH. Kako je obrazloženo, 25. novembar - Dan državnosti BiH, ove godine pada u nedjelju. S obzirom na značaj Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, tim više što…

Počela Sjednica Vlade Federacije BiH U Sarajevu

Počela sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu

 • 15/11/2018

Vlada Federacije BiH će se na današnjoj sjednici, koja je počela u Sarajevu izjasniti o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta,…

Izmijenjena Uredba O Finansijskoj Konsolidaciji Privrednih Društava

Izmijenjena Uredba o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava

 • 24/10/2018

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Prema novoj odredbi, odgovorna osoba zahtjev za finansijsku konsolidaciju društva s većinskim učešćem državnog kapitala može podnijeti…

Vlada FBiH: Aluminiju Odobreno 1.100.000 KM

Vlada FBiH: Aluminiju odobreno 1.100.000 KM

 • 24/10/2018

Realizirajući zaključak sa 158. sjednice, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija su pripremili, a Vlada Federacije BiH donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 1.100.000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve za 2018. godinu, namijenjenih Aluminiju d.d. Mostar za…

Vlada FBiH: Uplaćeno Deset Miliona KM Za Kupovinu Zgrade Energoinvesta

Vlada FBiH: Uplaćeno deset miliona KM za kupovinu zgrade Energoinvesta

 • 28/09/2018

Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH realizirali su juče Odluku Federalne vlade o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu i, na ime nabavke građevina - smještaj institucija Vlade FBiH,  na račun Energoinvesta uplatili 10.000.000…

Vlada FBiH: Odobreno Deset Miliona KM Za Kupovinu Zgrade

Vlada FBiH: Odobreno deset miliona KM za kupovinu zgrade

 • 26/09/2018

Federalna vlada je na jučerašnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o preraspodjeli 10.000.000 KM iz Proračuna FBiH za 2018. godinu s razdjela Službe za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH na razdjel Vlade Federacije BiH. Od ukupnog iznosa…

Počela Sjednica Vlade Federacije BiH U Sarajevu

Počela sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu

 • 13/09/2018

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu,  razmatrati Prijedlog odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije FBiH,…

Oslobađanje Željeznica FBiH Plaćanja Putarine Za Dizel-goriva

Oslobađanje Željeznica FBiH plaćanja putarine za dizel-goriva

 • 07/09/2018

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila Prijedlog za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva za pogon šinskih vozila za 2019. godinu, u količini od 3.220.932 litara. Kako…

Vlada FBiH: Kriteriji Za Korištenje Kreditnih Sredstava

Vlada FBiH: Kriteriji za korištenje kreditnih sredstava

 • 07/09/2018

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila kriterije za kreditiranje iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije. Ciljevi finansiranja programa iz ovih izvora su stvaranje novih radnih mjesta, razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, poticaj izvozu i smanjenju uvoza,…

Back To Top