skip to Main Content
Počela Sjednica Vlade Federacije BiH U Sarajevu

Počela sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu

  • 13/09/2018

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu,  razmatrati Prijedlog odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije FBiH,…

Oslobađanje Željeznica FBiH Plaćanja Putarine Za Dizel-goriva

Oslobađanje Željeznica FBiH plaćanja putarine za dizel-goriva

  • 07/09/2018

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila Prijedlog za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva za pogon šinskih vozila za 2019. godinu, u količini od 3.220.932 litara. Kako…

Vlada FBiH: Kriteriji Za Korištenje Kreditnih Sredstava

Vlada FBiH: Kriteriji za korištenje kreditnih sredstava

  • 07/09/2018

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila kriterije za kreditiranje iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije. Ciljevi finansiranja programa iz ovih izvora su stvaranje novih radnih mjesta, razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, poticaj izvozu i smanjenju uvoza,…

Snabdijevanja Toplinskom Energijom Iz TE ‘Kakanj’ Isplativ Projekt

Snabdijevanja toplinskom energijom iz TE ‘Kakanj’ isplativ projekt

  • 07/09/2018

Projekt snabdijevanja toplinskom energijom iz Termoelektrane Kakanj područja do/i Sarajeva kapitalan je, isplativ i s više aspekata (socijalnog, ekonomskog i okolišnog) opravdan projekt što je pokazala Studija izvodivosti koju su radili Fond za zaštitu okoliša FBiH i 'Elektroprivreda'. Izvršni direktor…

Vlada FBiH: Utvrđen Nacrt Zakona O Likvidacijskom Postupku

Vlada FBiH: Utvrđen Nacrt zakona o likvidacijskom postupku

  • 30/08/2018

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o likvidacijskom postupku, kojim je propisano da se ovaj postupak provodi pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH nad pravnom osobom i služi potpunom namirenju svih povjeritelja unovčenjem njegove imovine. Nakon provedene likvidacije i…

Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog Zakona O Stečaju

Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o stečaju

  • 30/08/2018

Zakon o stečaju, čiji je Prijedlog, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj. Stečajni postupak je…

Počela Sjednica Vlade Federacije BiH U Sarajevu

Počela sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu

  • 30/08/2018

Zakon o stečaju, o čijem će se Nacrtu Vlada Federacije BiH izjasniti na sjednici koja je danas počela u Sarajevu, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i…

Vlada FBiH: Informacija O Javnim Prihodima U Federaciji BiH

Vlada FBiH: Informacija o javnim prihodima u Federaciji BiH

  • 20/08/2018

Od siječnja do lipnja 2018. godine u Federaciji BiH ostvareni su ukupni prihodi (bez sredstva financiranja) od 4.214,8 milijuna KM, što je za osam posto ili za 295,1 milijun KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, navedeno…

Federalno Ministarstvo Poljoprivrede Traži Pojačanu Kontrolu životinja

Federalno ministarstvo poljoprivrede traži pojačanu kontrolu životinja

  • 20/08/2018

Na sjednici Vlade FBiH u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada je usvojila zaključak kojim je zatraženo od federalne i svih kantonalnih veterinarskih inspekcija pojačana kontrola životinja na mjestima sabiranja i prodaje, a to zbog povećanog…

Počela Sjednica Vlade Federacije BiH U Mostaru

Počela sjednica Vlade Federacije BiH u Mostaru

  • 17/08/2018

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Mostaru, razmatrati Prednacrt zakona o posredovanju u prometu nekretnina, nakon što je kroz Reformsku agendu za period 2015. - 2018. godina kao strateški prioritet identifikovala intenziviranje privrednog razvoja i…

Back To Top