skip to Main Content

3225823680

 

Agencija za rad i zapošljavanje BiH je od 2011. godine, kada je pokrenut projekt Triple Win, posredovala pri zapošljavanju više od 300 kvalifikovanih medicinskih sestara/tehničara u SR Njemačkoj, te njihovoj uspješnoj integraciji u njemačko društvo.

Interes za program zapošljavanja medicinskih radnika u Njemačkoj ne jenjava i imamo dobra iskustva u njegovoj realizaciji. Po našim informacijama, zadovoljni su poslodavci, kao i medicinski radnici i nismo imali nikakvih pritužbi – kazao je  Feni direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

Novi krug intervjua za sve zainteresirane za realizaciju Triple Win projekta (zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj) bit će održan od 26. do 30. septembra, a rok za prijave je 14. septembar.

Na poziv za intervjue mogu se prijaviti medicinske sestre/tehničari ili pedijatrijske sestre/tehničari. Radno iskustvo nije neophodno, ali su pripravnički staž i položen stručni ispit obavezni, objavljano je na web stranici Agencije.

Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. godine treba da prilože i rješenja o priznavanju strane diplome, koja donose nadležna ministarstva u Bosni i Hercegovini.

Cilj intervjua je da se utvrde lične, stručne i jezičke kvalifikacije kandidata. Ukoliko je kandidat uspješan, projekat Triple Win će mu omogućiti besplatan kurs njemačkog jezika, uključujući i modul „Njega“, kurs stručne spreme, podršku pri integraciji u Njemačkoj tokom prve godine rada i druge pogodnosti.

Triple Win je projekat koji Agencija za rad i zapošljavanje BiH provodi u saradnji sa Centralom za rad sa strancima i stručno posredovanje (Zentrale Auslands-und Fachvermittlung – ZAV) u SR Njemačkoj, te GIZ-om – Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, a u okviru saradnje sa Saveznom agencijom za rad (BA).

Cilj projekta je posredovanje pri zapošljavanju medicinskog osoblja iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj.

Sve prijave se mogu podnijeti u nadležnim službama za zapošljavanje ili u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, a termini i lokacije održavanja intervjua bit će objavljeni naknadno, na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Back To Top