skip to Main Content

 

Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) Lejla Rešić i predsjednik Sindikata uprave Tomislav Vrhovac potpisali su danas u Banjoj Luci posebni kolektivni ugovor za zaposlene u upravi tog bh. entiteta.

Ovaj dokument sačinjen je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i Odlukom Vlade RS-a o utvrđivanju uvećanja plaće, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku.

Prava zaposlenih u upravi definisana su na istom nivou kao i u nedavno potpisanim posebnim kolektivnim ugovorima u drugim oblastima.

Iako je Zakon o radu usvojen krajem prošle godine, u ovom bh. entitetu socijani partneri nisu ni do danas dogovorili novi opći kolektivni ugovor.

Umjesto toga potpisana su za sada tri posebna kolektivna ugovora, za oblast unutrašnjih poslova, pravosuđa i uprave.

Ministar prosvjete i kulture RS-a Dane Malešević tvrdi da bi 12. augusta mogao da bude potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture.

Back To Top