skip to Main Content

Sofia 2

 

Zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić učestvuje na konferenciji ministara pravde i predstavnika pravosuđa 47 članica Vijeća Evrope u Sofiji, čiji cilj je razmatranje različitih aspekata jačanja nezavisnosti pravosuđa u zemljama Evrope.

Na konferenciji je predstavljen novi akcioni plan Vijeća Evrope sa kojim se žele podstaknuti sve članice da osiguraju nezavisnost pravosudnog sistema, kroz zakonska rješenja ali i u samoj praksi.

Naglašavajući da je u Bosni i Hercegovini nužno unaprjediti osnovne mehanizme  potpune funkcionalnosti i nezavisnosti pravosuđa,  zamjenik ministra pravde je istakao:

„Sa jedne strane zakonodavac mora sudovima osigurati formalno pravnu nezavisnost i finansijsku sigurnost. Na drugoj strani izvršna vlast mora stvoriti ambijent u kojem se sudije biraju, a poslije i odlučuju, potpuno nepristrasno. A kao treći i podjednako važan element, građani moraju vjerovati u sistem pravosuđa“.

„Ako nema povjerenja u cjelokupni sistem institucije gube svoj autoritet. Dakle nije dovoljno da se samo pravda postigne, nego građani moraju i vidjeti da je ona postignuta, kako bi mogli vjerovali u pravosudni sistem“, dodao je Pivić.

U kontekstu zaključaka konferencije, zamjenik ministra pravde BiH će u ponedjeljak u Briselu, zajedno za predstavnicima Evropske Unije, analizirati sadašnje stanje kao i sljedeće korake u reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine. „Svaki dan radimo na jačanju našeg pravosudnog sistema i samo tako možemo osigurati vladavinu prava kao jednog od preduslova za napredak socio-ekonomskog stanja i privlačenja investicija u našu zemlju“, zaključio je Pivić.

Back To Top