skip to Main Content

Vijece Ministara

 

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Agencije za javne nabavke, donijelo Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki s ciljem osiguranja maksimalne efikasnosti trošenja javnih sredstava.

Pravilnikom se postupak praćenja javnih nabavki usklađuje sa novim Zakonom o javnim nabavkama i poboljšava sistem praćenja. Precizno su definirane nadležnosti za pripremu, obradu i evidentiranje podataka u vezi sa procesom praćenja, izvori i kriteriji na bazi kojih se provodi praćenje, procijenjena vrijednost nabavke kod praćenja, težina počinjene nepravilnosti, kao i postupanje u takvim slučajevima. Također prilikom izrade Pravilnika uzeti su u obzir izvještaji nadležnih ureda za reviziju.

 

Back To Top