skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Vlada Kantona Sarajevo podržava Nacrt Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji predviđa novi obračun penzija u Federaciji BiH – potvrdila je to kantonalna ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Amela Dautbegović na javnoj raspravi, koju je danas u Kantonu Sarajevo organiziralo Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

Tom prilikom, pomoćnik federalnog ministra Kenan Spahić istakao je da su penzioneri predložili da se izvrši preračun penzija po takozvanom novom bodovnom sistemu.

– Međutim, razlozi protiv toga su puno jači, prije svega, jer bi bodovni sistem uslovno rečeno doveo do pada penzija. To je nedopustivo i uzrokovalo bi određene pravne smetnje u pogledu stečenih prava – izjavio je Feni Spahić.

Uvođenjem novog načina izračuna penzija Vlada Federacije BiH, kako kaže, predlaže da se zadrži isplatni iznos penzija – da se ne preračunavaju nego da se dalje usklađuju s troškovima života.

Ako zakon, bude odobren u oba doma Federalnog parlamenta, poručio je da će biti omogućen „novi pravedniji obračun penzija“ i da će „prvi put isplata penzija biti zagarantovana iz federalnog budžeta i to do petog u mjesecu“.

Sindikat policije Kantona Sarajevo na današnjoj raspravi stavio je primjedbu u pogledu godina života za ostvarivanje prava na penzioniranje, navodeći da je za članove neprihvatljivo da donja granica za odlazak u penziju bude 55 godina.

– S obzirom na to da policajci imaju beneficirani radni staž trebali bi faktički ići s 50 godina u penziju. Primjenom novog zakona dovest ćemo se u situaciju da nam treba prestati radni odnos a da ne možemo ostvariti pravo na penziju – kazao je predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije KS-a Mirza Hadžiabdić.

Smatra da se predložena odredba zakona ne treba odnositi na pripadnike policije i da je u nacrtu potrebno definirati kako će se bodovati penzija za radnike koji imaju beneficirani radni staž.

– Pod stažom osiguranja, u zakonu, se podrazumijeva samo ono što je uplaćeno, te se postavlja pitanje tog staža iz ratnog perioda. To će dovesti do štete našem članstvu ukoliko se za taj staž ne uplate doprinosi – dodao je Hadžiabdić.

Nakon preostalih javnih rasprava, među kojima je naredna u Bihaću, zakon bi se u formi prijedloga trebao uputiti u parlamentarnu proceduru.

 

 

Izvo:FENA

Back To Top