skip to Main Content

 

Federalna vlada je prihvatila informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. aprila do 30. juna 2016. godine, te će je dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu. Informacija će biti objavljena na web-stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Vlada je danas zadužila Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti u cilju provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i da o urađenom svaki mjesec do desetog u narednom mjesecu dostavi Informaciju Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata.

Vlada FBiH je Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH dala upute za dalje postupanje u vezi sa inicijativom zastupnice u Zastupničkom domu FBiH Alme Kratine za iznalaženje najoptimalnijeg rješenja za izgradnju prilaza osobama sa invaliditetom u zgradi Parlamenta Federacije BiH. Služba je zadužena da zahtjev za izdvajanje sredstava “Tekuće rezerve Vlade Federacije” za izradu idejnog projekta, s procjenom vrijednosti, za izgradnju prilaza osobama sa invaliditetom u zgradi Parlamenta FBiH dostavi Federalnom ministarstvu financija.

Vlada FBiH danas je prihvatila Završni izvještaj o implementaciji Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja – SSNESP. Riječ je o projektu vrijednom 20.412.796,08 KM, od čega je 840.000 KM iz Budžeta FBiH, 6.970.000 KM su sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, a 12.602.796,08 KM obezbijeđeno je iz IDA kredita.

Vlada FBiH je usvojila prijedlog Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji BiH za period 2016.-2020. koji je pripremljen u okviru projekta „Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja“. Agencija za državnu službu FBiH zadužena je da, u saradnji sa Uredom Vlade FBiH za evropske integracije, počne organizaciju stručnog usavršavanja, u skladu s raspoloživim budžetskim i ostalim donatorskim sredstvima u svrhu jačanja kapaciteta uposlenih u oblasti evropskih integracija.

Vlada FBiH usvojila je danas Analizu o primjeni postupka procjene uticaja propisa u FBiH, sa izvještajem o provođenju Uredbe o postupku procjene uticaja propisa u 2015. godini. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u saradnji s Generalnim sekretarijatom Vlade FBiH, Uredom Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, Federalnim zavodom za programiranje razvoja i Federalnim ministarstvom finansija, sagleda propise koji se odnose na primjenu postupka procjene uticaja propisa u skladu s konstatacijama iznesenim u Analizi, te da Vladi FBiH dostavi prijedloge za izmjene i dopune relevantnih propisa u roku od 90 dana.

Danas je Vlade Federacije BiH utvrdila stav da do 1. februara 2017. godine može biti odgođena naplata potraživanja Općine Kladanj u iznosu od 122.100 KM po Sporazumu o načinu podmirenja dugovanja, koji su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i ova općina zaključili 29.1.2014. godine. Nadležno federalno ministarstvo Vlada je zadužila da, nakon isteka roka odgode izmirenja dugovanja, odnosno od 1.2.2017. godine, aktivno prati ispunjenje obaveza Općine Kladanj po ovom sporazumu.

 

Back To Top