skip to Main Content

Mljekara

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o stanju na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH  za period 2013-2015. godina te je preporučilo institucijama nadležim za poljoprivredu da kreiranje agrarnih politika, posebno u sektoru mljekarstva, prilagode uslovima sve jače tržišne konkurencije.

U informaciji se navodi da domaća proizvodnja u posmatranom trogodišnjem periodu zadržava stabilnost proizvodnje svježeg mlijeka, odnosno bilježi manji porast. Otkup mlijeka je povećan, a mljekarska industrija sve više radi na diverzifikaciji proizvoda i uvođenju u proizvodnju proizvoda visoke tržišne vrijednosti.

Ukupna proizvodnja sirovog mlijeka bilježi neznatno povećanje od oko jedan posto na godišnjem nivou, odnosno sa 689 miliona litara u 2013. godini povećana je na 697,3 miliona litara u 2015. godini.

Proizvodnja sirovog kravljeg mlijeka kao najznačajnije sirovine za mljekarsku industriju je stabilna, s rastom od jedan posto u trogodišnjem periodu te je u 2015. godini iznosila 674 miliona litara. Proizvodnja sirovog ovčijeg mlijeka varira, ali se kreće u prosjeku oko 16 miliona litara, a proizvodnja sirovog kozijeg mlijeka je povećana za 9,5 posto i u 2015. godini je iznosuila 7,7 miliona litara.

Brojno stanje krava i steonih junica nije značajno promijenjeno u posmatranom trogodišnjem periodu i kreće se u prosjeku oko 290 do 293 hiljade grla.

U posljednjih nekoliko godina je smanjen ukupan broj proizvođača mlijeka i u 2014/2015. godini ih je bilo registrovano 12.553, ali je povećan broj proizvođača mlijeka sa više od pet krava.

U trogodišnjem periodu je za 16 posto povećan otkup mlijeka i u 2015. godini je iznosio 234 miliona litara. Otkupna cijena mlijeka u 2015. godini iznosila je 0,54 KM po litru i manja je za 6,9 posto u odnosu za cijene iz 2013. i 2014. godine.

Proizvodnja UHT konzumnog mlijeka smanjena je za dva posto i u 2015. godini je iznosila 119 miliona litara, a za 23 posto je povećana proizvodnja pavlake, milerama, jogurta i ostalih fermentisanih proizvoda.

Ukupna vanjskotrgovinska razmjena mlijeka i mliječnih porizvoda u 2015. godini iznosila je 189 miliona KM, od čega je udio uvoza iznosio 68 posto, a izvoza 32 posto.

Back To Top