skip to Main Content

Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446

 

Vlada Federacije BiH juče je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dopunila zaključak koji je donijela na 60. sjednici održanoj 30.6.2016. godine kada je usvojila Izvještaj o stanju poreznog duga s prijedlogom mjera koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

Zaključak je dopunjen na način da je Porezna uprava Federacije BiH danas zadužena da obustavi sve aktivnosti prinudne naplate dok ne formira bazu podataka svih poreznih dugovanja.

Naime na 60. sjednici jedan od donesenih zaključaka bio je zaduženje toj upravi da, u roku od 120 dana, formira bazu podataka prikupljanjem informacija poreznih obveznika sa osnovnim podacima o usaglašenom stanju i ročnosti poreznog duga na dan 31.3.2016. godine.

Jučerašnji zaključak stupa na snagu danom donošenja, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top