skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za državnu službu, imenovalo je Zorana Zeljku za direktora Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Josipa Merdžu za direktora Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Sašu Klepića za direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, kao najuspješnije kandidate, nakon raspisanog javnog konkursa.

Back To Top