skip to Main Content

 

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak trenutno donose dodatno opterećenje, ali treba znati da je planirano da, kao mjera iz Reformske agende, zajedno sa izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak čini cijelinu promjene sistema obračuna poreza i doprinosa, saopćeno je iz Ureda premijera FBiH.

U toj cjelini uključivanje naknada koje nemaju karakter plate (topli obrok, prijevoz isl.) u poreznu osnovu, kako je istaknuto u saopćenju, imat će neutralni fiskalni efekat, jer će za odgovarajući procenat biti smanjena stopa doprinosa.

Donošenje izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak je zakonska obaveza Federalnog ministarstva finansija koja proizilazi iz Općeg kolektivnog ugovora.

Ured premijera Federacije BiH u potpunosti podržava rad Federalnog ministarstva finansija, te će zajednički raditi na izmjenama i dopunama svih potrebnih zakona, da bi što prije sveobuhvatno i u potpunosti bila realizovana mjera iz Akcionog plana Reformske agende,  čiji je cilj  promjena sistema obračuna poreza i doprinosa i time stvaranje povoljnijih uslova za poslodavce.

 

Izvor:FENA

Back To Top