skip to Main Content

RmHdARa3

 

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prihvatanju izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za period juli – decembar 2015. godine. U tom periodu izvršena je revizija privatizacije Dite d.d. Tuzla, Feroelektra d.d. Sarajevo i hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Kada je riječ o privrednom društvu Dita, u martu 2015. godine je pokrenut postupak revizije privatizacije koji je trajao oko tri mjeseca. Nacrt izvještaja je dostavljen Upravi društva na očitovanje, što je zakonski zastupnik i učinio, a zatim je zaključena revizija i donijet konačan Izvještaj s Rješenjem, te poslan nadležnim organima, kao i Tužilaštvu i Pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje. Također, o provedenoj reviziji je upoznata i Vlada TK koja je bila nadležna za privatizaciju Dite. Trenutno je u fazi postupak po žalbi Kantonalne agencije za privatizaciju uložen na rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH. Nakon sačinjavanja izvještaja o reviziji privatizacije Feroelektra d.d. Sarajevo, drugostepeni organ je proglasio radnje i rješenja Agencije za reviziju privatizacije u FBiH ništavnim, s obzirom da u ovom predmetu postoji sudska odluka kaja mora biti tretirana kao res iudicata, odnosno presuđena stvar.

Treća revizija privatizacije hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo pokrenuta je 14.9.2015. godine, dokumentacija većim dijelom prikupljena i urađen Nacrt izvještaja koji je upućen na komentar.

Agencija za reviziju privatizacije u FBiH je Planom rada za 2016. godinu predvidjela reviziju privatizacije privrednih društava Vranica d.d. Sarajevo, Centrotrans – DC d.o.o. Sarajevo, Rudnik mangana d.d. Bužim, Hotel Dalmacija d.o.o. Kiseljak i BNT Kovačnica Novi Travnik.

Back To Top