skip to Main Content

 

Vlada FBiH je prihvatila deseto tromjesečno izvješće o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine, te dopustila korištenje sredstava s posebnog transakcijskog računa za financiranje predviđenih aktivnosti.

Projekt registracije nekretnina financiran je kreditnim sredstvima Svjetske banke i njegova ukupna vrijednost za Federaciju BiH iznosi 17,4 miliona dolara. Projekt je postao efektivan 23.9.2013. godine, a rok njegova okončanja je 31.7.2018. godine.

Temeljni cilj projekta registracije nekretnina je usuglašavanje podataka o nekretninama u urbanim sredinama Federacije BiH. Naime, netočni, nepouzdani i nesigurni podaci o nekretninama, a posebno neusuglašeni podaci o nekretninama u zemljišnoj knjizi i katastru, predstavljaju barijeru investiranju i realizaciji projekata od nacionalnog interesa.

Primarni korisnici Projekta su građani Federacije BiH, poslovna zajednica, općine, te javne i institucije za zemljišnu administraciju. Društvo će u cjelini imati koristi od poboljšanog sustava registracije nekretnina, podržanog ažurnim i lako dostupnim podacima o nekretninama i transakcijama na nekretninama, što će dovesti do povećanja stupnja ekonomskog razvoja.

Ključne aktivnosti na usuglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra se trenutno provode u gradovima Bihać, Mostar, Tuzla i Zenica, te općinama Tešanj, Posušje, Gračanica, Goražde, Bugojno, Gradačac, Tomislavgrad, Cazin, Velika Kladuša, Čapljina, Maglaj, Zavidovići, Kakanj, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Ilijaš, Živinice, Lukavac, Kalesija i Orašje. U ovim gradovima i općinama su projektnim aktivnostima obuhvaćene 52 katastarske općine sa oko 200.000 parcela. Do kraja svibnja 2016. godine očekuje se potpisivanje ugovora za novih 35 katastarskih općina (u 16 političkih općina) sa oko 110.000 parcela. Projektom će ukupno biti obuhvaćene 243 katastarske općine.

Aktivnosti na uspostavi/zamjeni zemljišne knjige su započete u općinskim sudovima u Tešnju, Gračanici, Širokom Brijegu, Gradačcu, Goraždu, Bugojnu, Mostaru, Livnu, Bihaću, Velikoj Kladuši i Cazinu. U naredna dva mjeseca očekuje se početak uspostave/zamjene zemljišne knjige u općinskim sudovima Sarajevo, Zenica, Kakanj, Zavidovići, Čapljina, Tuzla, Živinice, Kalesija, Lukavac i Orašje.

Iz sredstava Projekta osigurano je financiranje privremenih zemljišnoknjižnih referenata, kao i nabavke kancelarijskog materijala i pribora potrebnog za uspostavu/zamjenu zemljišne knjige.

Završeno je renoviranje i nabavka kancelarijskog namještaja prostorija zemljišnoknjižnog ureda u Gračanici, a trenutno je u fazi izvođenja građevinskih radova na renoviranju 14 katastarskih i tri zemljišnoknjižna ureda. Renoviranje i nabavka kancelarijskog namještaja za ove katastarske i zemljišnoknjižna urede će biti završeno u naredna tri mjeseca.

U sklopu implementacije Projekta izvršena je isporuka geodetske opreme za 39 katastarskih ureda u Federaciji BiH. Nabavka opreme je vršena uz sufinanciranje općina, a ukupno je isporučeno 34 GNSS uređaja i 12 totalnih stanica.

Na osnovu prikupljenih informacija iz zemljišnoknjižnih i katastarskih ureda, kroz Projekt je nabavljena neophodna hardverska oprema i isporučena u 76 katastarskih i 38 zemljišnoknjižnih ureda i odjeljenja, kao i Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

U sklopu implementacije Projekta osigurano je održavanje i korisnička podrška korisnicima softvera „e-Grunt” koji se koristi u svim zemljišnoknjižnim uredima i odjeljenjima u Federaciji BiH. Formirana je centralna baza zemljišnoknjižnih podataka Federacije BiH s dnevnim ažuriranjem promjena iz zemljišnoknjižnih ureda i stvorene pretpostavke za internet prezentaciju podataka zemljišne knjige.

Zahvaljujući prvenstveno ovome projektu, svi katastarski podaci su u jedinstvenoj bazi podataka katastra nekretnina, a 64,3 posto parcela je u digitalnom obliku. U cijelosti je okončana digitalizacija zemljišknjižnih uložaka, što se odnosi i na zemljišnu knjigu u Federaciji BiH.

Od ukupnog broja fizičkih osoba upisanih u zemljišnu knjigu 37,8 posto su žene a 62,2 posto su muškarci.

 

Back To Top