skip to Main Content

01

 

Federalna vlada donijela je Odluku kojom odobrava pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva „Rudstroj” d.d. Kakanj sa stopostotnim učešćem privatnog kapitala. Ovaj postupak započinje danom stupanja na snagu ove odluke i ne može trajati duže od 10. jula 2017. godine.

Postupak obuhvata izmirenje dugovanja ovog privrednog društva nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 1.314.948,05 KM (po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 986.862,42 KM, za osiguranje od nezaposlenosti 128.530,99 KM i poreza s kamatama, isključujući porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 199.734,64 KM). Cijeli postupak odobren je u skladu sa elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja „Rudstroja”

Izmirenje dugovanja ovo društvo će izvršiti na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom zdravstvenog osiguranja i Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Sporazumom će ponovo biti preispitan, usaglašen i utvrđen tačan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način na koji će biti izmirene obaveze, iznosi i dinamika plaćanja, kao i da se izmirenje duga vrši na teret kapitala privrednog društva. Primjerak Sporazuma će biti dostavljen Poreznoj upravi FBiH.

Skupština „Rudstroja” je zadužena da donese odluku o povećanju kapitala za dio obaveza koje su predmet konsolidacije. Društvo je obavezno da jednom mjesečno izvještava Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o svim aktivnostima u cilju realizacije ove odluke, a ministarstvo da prati i informiše Vladu FBiH u roku od 90 dana.

Back To Top