skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Federalna vlada je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije i o utvrđivanju općih i posebnih kriterija za izbor i imenovanje na ovu funkciju. Vlada je imenovala Komisiju za provođenje ovog postupka u sastavu Ezher Kubat (predsjednik), Asim Pandžić, Mirsada Jahić, Amra Đendušić i Mirjana Vučić (članovi).

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Enesa Memića (Pretis d.d. Vogošća) i Jasmina Rustemija (Union banka d.d. Sarajevo).

Back To Top