skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Vlada FBiH donijela je rješenje o razrješenju direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i na četiri godine imenovala Ivu Šandrka za direktora ovog instituta, a Alena Kekića za predsjednika, te Melihu Pozderac – Memija, Zijada Hadžiomerovića, Ronalda Jarka i Vlatku Martinović za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, na isti period. Privremeno je na tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, imenovan i Nadzorni odbor Insitituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u sastavu Adnan Efendić (predsjednik), Darislav Paponja i Asja Gojačić (članovi).

Federalna vlada danas je donijela rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, te su na ove pozicije privremeno, na period od najviše tri mjeseca, imenovani Nedžad Jusić (predsjednik), Kenan Filipović, Dženan Redžo, Ibrahim Alić, Adrijana Prskalo, Krešimir Šarić i Smilja Crnogorac (članovi).

Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Federalne novinske agencije kojom je za direktora ove javne ustanove imenovan Elmir Huremović, a za zamjenika direktora Marko Dragić.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Skupštini Autocesta FBiH za smjenu dosadašnjeg i imenovanje novog Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, na period od četiri godine, u sastavu Zlatan Lovrić (predsjednik), Bilal Tulumović, Ante Vrdoljak, Ibrahim Badžak i Dobroslav Galić (članovi). Također, Nadzornom odboru je data saglasnost za imenovanje, do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci, vršilaca dužnosti članova Uprave Autocesta FBiH: Dženana Salčina (v.d. direktor), Ivice Ćurića (v.d. izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove), Jasmina Buče (v.d. izvršni direktor za projektiranje i građenje), Marina Jelčića (v.d. izvršni direktor za upravljanje i održavanje) i Adema Zolja (v.d. izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove).

Prethodnu saglasnost Vlade dobila je Skupština Cesta FBiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje, na četverogodišnji period, novog Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, u sastavu Haris Jašarević (predsjednika), Enal Sarajlić, Mehmed Hero, Daliborka Marić i Željko Petrović (članovi).

Skupština BH Telecoma d.d. Sarajevo dobila je prethodnu saglasnost Vlade FBiH za razrješenje članova Nadzornog odbora i za imenovanje novog, na četverogodišnji mandat, u sastavu Fuad Čibukčić (predsjednik), Almina Pilav, Vjekoslav Ivanović, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimović i Nedin Dedić (članovi).

Za punomoćnike Vlade FBiH za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava imenovani su Adnan Frljak (Pretis d.o.o. Vogošća) i Jasmina Pašić (RMU Banovići dd Banovići) i Jadranko Puljić (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar).

Back To Top