skip to Main Content

Mba Export Management Course

 

Za privredna društva u BiH važna je akreditacija zbog lakšeg plasmana proizvoda na strana tržišta, ali i za inspekcijska tijela, rečeno je juče u Banjoj Luci na obilježavanju „Svjetskog dana akreditacije“.

Institut za akreditaciju Bosne i Hercegovine, u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu suradnju Republike Srpske i Privrednom komorom FBiH, organizuje Sedmicu akreditacije u Bosni i Hercegovini.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Dana akreditacije je način na koji akreditacija može poslužiti kao globalni instrument podrške javnoj politici u svim oblastima u javnom sektoru – kako na nivou BiH, tako i na nivou Republike Srpske i Federacije BiH, te jedinica lokalne samouprave.

Direktor Instituta za akreditaciju BiH Željko Medak je rekao da je cilj ovih aktivnosti da se šira javnost upozna o sistemu akreditacije u BiH.

-Naš cilj je da javnost upoznamo o sistemu akreditacije u Bosni i Hercegovini koji mora biti kompatibilan s potrebama vlastite privrede i tržišta, utvrđenom ekonomskom politikom, ali i sa strateškim prioritetima integrisanja u Evropsku uniju, Svjetsku trgovinsku organizaciju, prioritetima CEFTA sporazuma i drugih međunarodnih sporazuma -istakao je Medak.

Provođenje sistema akreditacije isključivo je, kaže, u nadležnosti ovog instituta, koji je od svog uspostavljanja, 2012. godine, u BiH akreditovao 90 tijela, od čega je 61 ispitna laboratorija, devet kalibracionih laboratorija, te 19 inspekcijskih i jedno certifikacijsko tijelo.

Moderan sistem infrastrukure kvaliteta predstavlja i ključni element uređenja unutrašnjeg tržišta i preduvjet je, naglašava, za zaštitu potrošača i okoline, omogućavajući da se na domaćem tržištu mogu plasirati isključivo sigurni proizvodi i usluge

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS-a Zlatan Klokić je dodao da akreditacija koja je priznata u okruženju, ali i cijelom svijetu doprinosi slobodnom kretanju robe i uklanjanju tehničkih barijera.
To znači, dodao je, harmonizaciju tehničkih propisa, standarda i procedura,  te ocjenjivanja usaglašenosti s legislativom EU i zemljama u okruženju.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top