skip to Main Content

FDS

 

Na prijedlog zamjenika premijer Veska Drljače, Federalna vlada je juče razmatrala i prihvatila zahtjev za preispitivanje Odluke sa sjednice od 22.7.2016. godine o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo.

Zaključeno je da će Ured premijera FBiH, u saradnji sa uredima zamjenika premijera i Agencijom za privatizaciju u FBiH za narednu sjednicu Vlade FBiH  sačiniti potpunu informaciju koja će objediniti sve relevantne aktivnosti i postupke o privatizaciji FDS-a i drugih kompanija u kojima je Federacija BiH manjinski vlasnik (Sarajevo osiguranje i Bosnalijek).  Bit će sačinjen i kompletan bilans stanja u ove tri kompanije i o tome će biti upoznata javnost.

Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da za 15. septembar odgodi ranije zakazanu aukciju na Sarajevskoj berzi.

Back To Top