skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na juče održanoj sjednici utvrdila Prijedlog Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine. Zavod za planiranje razvoja KS će, prema zaključku Vlade KS, poslije skupštinskog razmatranja i usvajanja ovog izuzetno značajnog strateškog dokumenta pripremiti prijedlog rješenja za imenovanje članova novog Kantonalnog odbora za razvoj (KOR). Ovo tijelo će zajedno sa predstavnicima Zavoda biti obavezno pripremiti i izraditi operativni dio ove strategije, odnosno njen Akcioni plan provođenja od 2016. do 2018. godine.

Strategija razvoja KS do 2020. godine je planski dokument koji nalažu evropske prakse čijim će usvajanje biti omogućeno kantonalnim institucijama i ustanovama apliciranje na sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Osnovna svrha Strategije je da, kroz procjenu vanjskog i unutarnjeg okruženja, kreira viziju i ciljeve razvoja, razvije podloge za javne politike koje se ostvaruju putem odgovarajućih projekata u oblastima važnim za ekonomski, socijalni i okolinski razvoj, te osigura upotrebu javnih resursa za podršku ostvarenju razvojnih ciljeva, politika i projekata za razvoja KS.

Nakon što je provedena javna rasprava o ovom dokumentu, u Zavod za planiranje razvoja KS je pristiglo 116 primjedbi i dopuna prijedloga projekata. Usvojene primjedbe i prijedlozi su ugrađeni u prijedlog ovog dokumenta koji je usaglašen i sa Nacrtom programa javnih investicija KS 2017-2019. godine.

Okvirna sredstva potrebna za realizaciju ove strategije do 2020. godine procijenjena su na 1.397.257.700 KM, a bit će usmjerena na realizaciju pet ključnih strateških ciljeva. Najviše sredstava preko 700 miliona KM planirano je za realizaciju strateškog cilja vezanog za odgovorno upravljanje okolišom, prostorom, prirodom i infrastrukturnim resursima. Sredstva od preko 462 miliona bit će usmjerena na strateški cilj koji se odnosi na stvaranje uslova za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva, kao i za unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa. Planirano je i da preko 141 milion KM bude usmjeren na poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za ubrzan ekonomski rast, te za unapređenje ekonomske strukture radi povećanja izvoza roba i usluga. Oko 75 milona KM bit će planirano na povećanje zaposlenosti i kreiranje novih bolje vrednovanih radnih mjesta, te više od 18 miliona za unapređenje sistema upravljanja razvojem Kantona Sarajevo.

Back To Top