skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH je usvojilo izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2016. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija u prvom polugodištu 2016. iznose 519.651.207 KM ili 55 posto u odnosu na planirane prihode u Budžetu za ovu godinu.

U istom periodu, ukupno izvršeni rashodi Budžeta institucija BiH iznose 412.853.287  KM ili 43 posto u odnosu na usvojeni Budžet za ovu godinu, odnosno 34 posto u odnosu na korigirani budžet koji uključuje dodana namjenska sredstva.

Institucije Bosne i Hercegovine su, u skladu s Pismom namjere za realizaciju stand-by aranžmana s MMF-om iz 2012. godine, nastavile s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2016. godini. Osim toga, Zakonom o budžetu insitucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu zamrznuto je zapošljavanje u institucijama BiH do ukupnog broja uposlenih u skladu s  Zakonom o Budžetu za 2015. i dinamikom upošljavanja za 2016. godinu. Samo u izuzetnim slučajevima (za novoformirane institucije i sl.) novo zapošljavanje iznad projekcije može odobriti Vijeće ministara BiH.

Kada je riječ o vanjskom dugu, u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. sve dospjele obaveze po ovoj osnovi servisirane su redovno, u ukupnom iznosu od  332.310.885,38 KM.

Back To Top