skip to Main Content

Solarna Elektrana

 

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) najavio je danas implementaciju strateškog cilja “Javno prezentiranje nadležnosti Operatora za obnovljive izvore energije” iz Plana rada Operatora za OIEiEK za 2016. godinu.

– Ovim operativnim ciljem želimo aktivno sudjelovati u zajedničkim projektima s nevladinim organizacijama, kao i inozemnim organizacijama, poput GIZ-a, USAID-a, UNDP-a na podizanju svijesti i koristi javnosti o upotrebi obnovljivih izvora energije – kazao je direktor Operatora za OIEiEK Hajrudin Bećirović u razgovoru za Fenu.

Operator za OIEiEK u svom planu rada ima za cilj doprinijeti općim strateškim prioritetima Federacije BiH, a koji je sadržan u Akcijskom planu F BiH za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Riječ je o efikasnom korištenju energije i smanjenju utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš, smanjenju ovisnosti o uvozu energenata, otvaranju novih radnih mjesta i poduzetništva u energetici, te raznovrsnosti proizvodnje energije iz pet primarnih izvora (solarna energija, hidroenergija, energija vjetra, energija biomase i kogenerativna postrojenja).

– Svaki od tih pet strateških ciljeva su potpuno novi ciljevi kojim će čitav sistem poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH biti jači, stabilniji, efikasniji i transparentniji. Realizacijom ovih ciljeva Operator za OIEiEK odgovara na obaveze Bosne i Hercegovine, tj. Federacije BiH koje proističu iz trećeg energetskog paketa Europske unije u dijelu koji se odnosi na obnovljive izvore energije – objasnio je Bećirović.

Bosna i Hercegovina pristupanjem Energetskoj zajednici obvezala se da će udio energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije u 2020. godini iznositi 40 posto, a ciljani udio energije iz obnovljivih izvora za Federaciju BiH iznosi 41 posto.

Trenutno Operator za OIEiEK ima sklopljene ugovore o otkupu električne energije iz 152 postrojenja koja proizvode električnu energiju na području Federacije BiH električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, ukupne instalirane snage 54,9 MW, od čega na hidroenergiju otpada 44.566 MW (81,7 posto) te 10.071 MW solarne energije (18,3 posto).

Aktivnosti koje su obilježile proteklu godinu su završetak uspostave institucionalnog okvira za provedbu propisa iz oblasti obnovljivih izvora energije i dodjele planiranih dinamičkih kvota za primarne izvore hidro i solarne energije.

Zbog velikog interesa investitora, dinamičke kvote za solarnu energiju u potpunosti su popunjene u skladu s Akcijski planom za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH (APOEF). Planirani proces obilaska svih postrojenja, čije je ugovore o otkupu električne energije Operator preuzeo od elektroprivrednih poduzeća je, također, realiziran.

Operator za OIEiEK je lani ostvario prihode od 16.71.628 maraka, rashodi su iznosili 14.320.868 maraka, te je Operator 2015. godinu završio s dobiti od 2.390.760 maraka.

 

 

Izvor: FENA

Back To Top