skip to Main Content

20080803geneva

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji aktivnosti predviđenih Mapom puta od januara do sredina marta ove godine, uključujući Izvještaj s kruga bilateralnih pregovora o pristupu tržištu i sastanka u Sekretarijatu Svjetske trgovinske organizacije (WTO), održanih 1. i 2. marta 2016. godine u Ženevi.

Pregovarački tim će nastaviti i intenzivirati aktivnosti na realizaciji Mape puta u skladu s prezentiranim programom za naredni tromjesečni period i o tome će informirati Vijeće ministara BiH, nakon održane XIII sjednice Radne grupe WTO-a za BiH.

U Informaciji se navodi da su u potpunosti realizirane sve aktivnosti planirane “Mapom puta”  za prva tri mjeseca ove godine. Provedene aktivnosti, između ostalog, uključuju i održane razgovore u okviru novog kruga bilateralnih pregovora o pristupu tržištu s Ukrajinom, Ruskom Federacijom i Brazilom u Ženevi.

Vijeće ministara BiH je krajem 2015. godine reaktiviralo pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, koji su zaustavljeni 2013. godine zbog zastoja u provođenju reformi na unutrašnjem planu.

 

Back To Top