skip to Main Content

53143a

 

Prvi dan interaktivnog treninga na temu “Jačanje kapaciteta ključnih istitucija BiH u borbi protiv korupcije”, održan je danas u Konjicu.

Oko pedest predstavnika SIPA-a te Agencije za javne nabave BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Granične policije BiH te mnogih drugih ključnih institucija, učestvovalo je na današnjem treningu.

Spomenuta obuka organizirana je od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija – UNDP, u okviru projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta i tijela za borbu protiv korupcije”, koji podržava norveško veleposlanstvo.

Na današnjem treningu, osim obuke, predstavljeni su i relativni antikorupcijski alati čijom se primjenom osigurava mogućnost antikorupcijskog djelovanja u svim istitucijama.

Dragan Slipac, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, u izjavi za Fenu, kazao je kako ta agencija već duže vrijeme radi u okviru prevencije i podizanja javne svijesti o borbi protiv korupcije te kako oni u okviru toga, kontinuirano provode aktivnosti obuka.

– Pored ovakvih oblika obuke, kao što je danas u Konjicu, također imamo i online obuku iz etike kao i promociju obuka na svim razinama vlasti iz oblasti etike i antikoruptivnih mjera koje provodi naša agencija. Ciljana grupa treninga su predstavnici sigurnosnog sektora, zbog hitnosti borbe protiv korupcije, kazao je Slipac.

Dodao je kako se prije svega rad agencije za provedbu zakona i pravosuđa ogleda u spomenutome žurnom djelovanju u borbi protiv korupcije, no međutim kako je kazao Slipac – tu nešto ne štima.

– Bio sam na nekoliko skupova, na kojima su ciljane grupe bili pravosuđe i policijske agencije, i uvidio kako oni prebacuju odgovornost jedni na druge. No, jedan od glavnih problema koji su pojavljuju na takvim skupovima jeste neznanje o tome šta je to ustvari korupcija, koji su to oblici koji se pojavljuju te koje su posljedice i na koji se način one mogu spriječiti, kazao je Dragan Slipac, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, u izjavi za Fenu.

Istaknuo je kako je cilj ovoga treninga da se ojačaju kapaciteti odabranih institucija odnosno agencija za izvršenje njihovih zadataka koji se tiču suprotstavljanja neetičkom i koruptivnom ponašanju te da se upoznaju sa oblicima korupcije, njihovim uzrocima i mogućnostima prevencije.

– Ne možete očekivati da se samo Agencija bavi borbom protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, jer svi moramo biti uključeni u to, i upravo u tom pravcu uvijek gledamo da uključimo sve segmente društva, pa čak i građane, jer samo se tako korupcija može svesti na neku normalnu razinu, da pogoduje sutra ekonomskim i privrednim ulaganjima i boljem životu u BiH. Treningu prisustvuju veoma iskusni ljudi iz policijskih agencija, koji svakodnevno rade taj posao, i zbog toga pored spomenutog također želimo vidjeti koji su to problemi te zbog čega nema učinkovitog procesuiranja kaznenih djela za počinitelje te da uvidimo gdje to nastaje problem, da li u samom prikupljanju podataka i informacija za kaznena djela korupcije ili je to možda problem u pravosuđu i procesuiranju tih kaznenih djela, jer je očito da nemamo dovoljno procesuiranih kaznenih djela i javnost je veoma dobro upoznata kakvo je stanje s korupcijom u BiH, zaključio je Slipac.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top