skip to Main Content

Positiv Graf

 

BiH je u prošloj godini zabilježen ekonomski rast od približno tri  posto, navodi se u Godišnjem izvještaju Direkcije za ekonomsko planiranje o ekonomskim trendovima  u BiH za 2015. godinu, koji je razmatralo Vijeće ministara BiH.

Prema Informaciji, u prošloj godini u Bosni i Hercegovini registrirano je povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,6 posto, a ostvareni rast bio je praćen i povećanjem broja zaposlenih lica u ovoj grani od oko 1,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Industrijski rast ostvaren je najviše zahvaljujući povećanju proizvodnje u okviru prerađivačke industrije koja ima visok stepen izvozne orijentacije, dok je doprinos sektora rudarstva i električne energije, čija kretanja su determinirana domaćom tražnjom, bio nešto slabiji.

Prosječan broj zaposlenih lica u BiH u 2015. godini se nastavio uvećavati i iznosio je 713,69 hiljada, a  nezaposlenih se nastavio smanjivati i manji je za 1,4 posto u odnosu na 2014. godinu te je iznosio 541,8 hiljada. Intenzitet smanjenja broja nezaposlenih je naročito izražen u drugoj polovini godine.

Depoziti su na kraju godine iznosili 16,5 mlrd. KM, što je 98,0 posto iznosa ukupnih kredita. U odnosu na godinu ranije zabilježeno je povećanje ukupnih depozita za 7,5 posto, odnosno 1,2 milijarde KM. Najveći dio ovog povećanja odnosi se na povećanje depozita sektora stanovništva u iznosu od 822,8 miliona KM, zatim na depozite sektora nefinansijskih poduzeća 170,1 miliona KM, opće vlade 103,5 miliona KM te ostalih sektora u iznosu od 59,2 miliona KM.

BiH je u prošloj godini ostvarila ukupni robni izvoz od 8,9 milijardi KM, što predstavlja nominalno povećanje od 3,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je realni rast usljed smanjenja izvoznih cijena bio nešto viši i iznosio je oko 3,8 posto. Tokom 2015. godine ukupni bh. uvoz roba iznosio je približno 15,9 milijardi KM, što predstavlja nominalno smanjanje od 2,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Vanjskotrgovinski robni deficit u 2015. godini iznosio  je oko 6,9 milijardi KM i u poređenju s prethodnom godinom manji je za 8,7 posto.

Prema Izvještaju, strana direktna ulaganja u 2015. godini iznosila su 473,158 mil. KM, što je manje za 34,8 posto u odnosu na 2014. godinu.

Back To Top