skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je na jučerašnjoj sjednici Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ukupno ostvareni prihodi i primici za finansiranje institucijama BiH u 2015. godini iznosili su 965.543.390 KM ili 106 posto u odnosu na prihode i podrške koje su planirane u Budžetu institucija BiH, a ukupni rashodi i izdaci institucija BiH u 2015. godini iznosili su 905.274.868 KM. Među prihodima dominiraju prihodi od indirektnih  poreza, koji su u 2015. godine iznosili 750.000.000 KM ili 100 posto u odnosu na planirane prihode od indirektnih poreza.

Institucije BiH nisu se kreditno zaduživale u 2015. godini.

S ciljem ostvarivanja budžetskih ušteda nastavljena je primjena ranijih odluka o smanjenju osnovica za plaću za 4,5 posto u institucijama BiH, te naknada troškova uposlenih za topli obrok, regres, odvojeni život i materijalnih troškova koji su u 2015. godini smanjeni za 23,3 miliona KM u odnosu na 2014. godinu.

U prošloj godini sve dospjele obveze po osnovi vanjskog državnog duga servisirane su uredno i bez zaostataka u ukupnom iznosu od 581.330.866,25 KM

Back To Top