skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,  usvojilo je pojedinačne informacije o aktivnostima na uspostavi mehanizma za izvještavanje o poljoprivrednim subvencijama u Bosni i Hercegovini u skladu s obavezama notifikacije Svjetske trgovinske organizacije, kao i uspostavi poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini, s ciljem njegovog usklađivanja s praksom EU.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u saradnji s nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, nastavit će provoditi aktivnosti u ovim oblastima.

Back To Top