skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I – III 2016. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za financiranje institucija u prvom kvartalu 2016. godine iznose 217.733.183 KM ili 23% u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2016. godinu.

Ako se zanemare prihodi koji se jednokratno uplaćuju (prihodi od dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine), može se reći da su ukupni prihodi ostvareni približno na nivou jedne četvrtine planiranih prihoda.

Ukupno naplaćeni prihodi od neizravnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje za finansiranje institucija BiH u periodu januar-mart 2016. godine iznose185.328.128 KM ili 25% u odnosu na planirane prihode.

U istom periodu prihodi za servisiranje vanjskog duga BiH  iznosili su 130.169.559, što znači da su ukupni prihodi i finansiranje za institucije BiH i servisiranje međunarodnih obaveza BiH  iznosili 347.707.159

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u periodu 1.1. – 31.3.2016.

godine iznose 209.345.209 KM ili 22% u odnosu na Budžet za 2016. godinu, bez

namjenskih sredstava, odnosno 17% u odnosu na korigirani budžet, koji uključuje dodana namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci institucija BiH izvršeni su u većem iznosu od oko 4,1 milion KM ili 2% u odnosu na isti period prethodne godine, jer nije bilo privremenog finansiranja institucija na nivou Bosne i Hercegovine u 2016. godini.

Na strani rashoda, institucije Bosne i Hercegovine su, sukladno Pismu namjere za realizaciju stand by aranžmana s MMF-om iz 2012. godine, nastavile s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2016. godini iz čega proizilazi da su institucije na nivou Bosne i Hercegovine ispunile sve dogovorene uslove iz Pisma namjere za realizaciju stand by aranžmana s MMF-om.

 

Back To Top