skip to Main Content

60 Sjednica VMBiH 001 14 06 16

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2015. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.  EU će, od ukupno procijenjene vrijednosti Programa od 2.352.941 eura, putem granta finansirati iznos  od 2.000.000 eura.

Istovremeno, Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2015. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.

Ukupni procijenjeni  troškovi ovog programa  iznose 1,411.765 eura, a najveći mogući doprinos Unije ovom programu  definiran je u iznosu od 1.200.000 eura.

Aktivnosti  prekogranične  saradnje  u oba sporazuma su podijeljene  na tematske prioritete koji uključuju promoviranje  prekograničnog  zapošljavanja, zaštitu okoliša, podršku turizmu i tehničku pomoć. Korisnici  su pravni subjekti  koji su osnovani  unutar  korisnika programa IPA II koji učestvuje u programima prekogranične saradnje.

Mogući korisnici  grantova mogu biti lokalne vlade i njihove institucije, udruženja, razvojne  agencije,  organizacije  za podršku lokalnom  poduzetništvu, mala i srednja poduzeća, turistička i kulturna udruženja,  NVO, različite obrazovne institucije, istraživački centri, javna tijela odgovorna za upravljanje vodama, vatrogasne/hitne službe i dr.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu između EU i BiH. Sporazumom je određeno da EU, od ukupno procijenjene vrijednosti Državnog programa aktivnosti za BiH za 2015. godinu od 38.001.800 eura finansira iznos od 37.200.000 eura.

Razdoblje izvršenja ovog sporazuma  je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od njegovog stupanja  na snagu.

Indikativni  strateški dokument  IPA II fokusiran  je samo  na sektore  u kojima  postoje   dogovorene strategije i dovoljan nivo koordinacije. Strateški  dokument,  prema tome,  obuhvata sektore:  Demokratija i upravljanje; Vladavina prava i osnovna prava;  Konkurentnost  i inovacije; Strategije lokalnog  razvoja  i Obrazovna, socijalna i politika  zapošljavanja.

Program aktivnosti za 20l5. godinu  bit će implementiran putem šest projekata svrstanih u dva sektora: Demokratiju i upravljanje  i Vladavinu  prava i osnovna prava.

Prijedlozi ova tri sporazuma bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

 

Back To Top