skip to Main Content

1426076632 023167872 Prevstill

 

Trgovcima u Federaciji BiH, stupanjem na snagu Zakona o nedopuštenom oglašavanju prvi put će biti omogućeno da na sudu traže zaštitu od nedopuštenog reklamiranja svojih konkurenata.

Svrha toga zakona je da se po tužbama ukloni nedopuštena reklama s tržišta, pri čemu institucije neće kontrolisati da li je neko oglašavanje nedopušteno, jer je jedini način kojim se trgovci štite da sami podnesu tužbu.

Zakonom nisu predviđene kazne, nego se šteta utvrđuje u sudskom postupku, a daje se mogućnost kolektivne tužbe, za razliku od Zakona o zaštiti potrošača, gdje zaštitu od “nepoštenog” oglašavanja traži pojedinac, potrošač.

Trgovci i njihove udruge trgovaca, oglašivači, kao i druge zainteresirane osobe koje imaju pravni interes za individualnu ili kolektivnu zaštitu od nedopuštenog oglašavanja, tužbom od suda mogu zahtijevati da naloži prekid takvog oglašavanja.

Postupak pokrenut na temelju tužbe je žuran, a za suđenje je stvarno i mjesno nadležan općinski sud prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta tuženog.

U obrazloženju se navodi da je Vlada FBiH kroz Reformsku agendu za period 2015 – 2018. godina, kao strateški prioritet, identificirala intenziviranje privrednog razvoja i jačanje unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i sprovedbu reformi usaglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Europskoj uniji.

U skladu s postavljenim ciljevima u oblasti uređenja unutarnjeg tržišta, zaštite fer konkurencije i zaštite potrošača, nužno je usvojiti i europske standarde u ovoj oblasti.

Zakon predstavlja opći propis kojim je uređena kontrola nedopuštenog oglašavanja u pogledu odnosa između trgovaca, jer je to područje u Zakonu o zaštiti potrošača BiH ostalo neuređeno.

Odobravaljem Zakona na današnjem zasjedanju Doma naroda, a ranije i Predstavničkog doma stekli su se uslovi da može uskoro stupiti na snagu.

– Neće biti primjenjivan na oglašavanje određenih grupa proizvoda i usluga, niti utječe na primjenu posebnih propisa kojima se zabranjuje ili ograničava oglašavanje određene robe ili usluga (npr. lijekova, oružja, određenih djelatnosti poput odvjetničke i slično). Zakon o nedopuštenom oglašavanju ne sprečava da posebnim zakonima bude zabranjeno ili ograničeno oglašavanje određenih proizvoda ili usluga -istaknuto je u obrazloženju Zakona.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top