skip to Main Content

Parlament Fbih

 

Poduzetnik je obvezan, po novom Zakonu o finansijskom poslovanju, najkasnije u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti poduzeti mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti.

To je potvrdila federalna ministrica finansija Jelka Milićević pojašnjavajući Zakon delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH, koji su ga juče odobrili, a što je ranije učinio i Predstavnički dom.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, a počet će se primjenjivati nakon isteka šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Milićević je pojasnila da se novim zakonom o finansijskom poslovanju uređuju finansijsko poslovanje društava i javnih organa, rokovi izvršenja novčanih obaveza i pravne posljedice za zakašnjenje u izvršenju plaćanja.

Donošenjem ovog Zakona doprinijet će se ispunjavanju obveza iz Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju.

Cilj je da se zakonski uredi izvršenje novčanih obveza u poslovnim (komercijalnim) transakcijama kao i u transakcijama po osnovi zaključenih ugovora o projektiranju i izvođenju javnih i građevinskih radova.

To bi, navodi se u obrazloženju, osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a time i poticanje konkurentnosti posebno malih i srednjih poduzeća.

Zakon sadrži odredbe koje su sukladne odredbama Direktive 2011/07/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima.

Back To Top