skip to Main Content
Odobreno Oko 460.000 KM Za Dodatni Nadzor Državne Granice

Odobreno oko 460.000 KM za dodatni nadzor državne granice

  • 16/08/2018

Vijeće ministara BiH na današnjoj vanrednoj (telefonskoj) sjednici donijelo je pojedinačne odluke o odobravanju oko 460 hiljada KM iz tekuće budžetske rezerve Graničnoj policiji BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) za…

Stvaraju Se Uvjeti Za Razvoj Elektronskih Usluga Građanima I Privredi

Stvaraju se uvjeti za razvoj elektronskih usluga građanima i privredi

  • 19/06/2018

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je  Odluku o usvajanju Okvira interoperabilnosti Bosne i Hercegovine. Donošenjem ove odluke Vijeće ministara BiH stvara uvjete za razvoj i bolje pružanje elektronskih usluga građanima, privrednim subjektima, lokalnoj samoupravi i…

Dostupni Izvještaji O Internoj Reviziji I Finansijskom Upravljanju I Kontroli

Dostupni izvještaji o internoj reviziji i finansijskom upravljanju i kontroli

  • 31/05/2018

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH sačinila je konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu i konsolidovani izvještaj interne revizije za 2017. godinu. Vijeće ministara BiH razmatralo je oba izvještaja i…

Vijeće Ministara BiH: Realizirano 60 Posto Mjera Iz Akcionog Plana

Vijeće ministara BiH: Realizirano 60 posto mjera iz Akcionog plana

  • 30/05/2018

Vijeće ministara BiH usvojilo je Finalni izvještaj o provedbi mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH i Evropskoj komisiji. U Izvještaju Direkcije za evropske…

Back To Top